BLOG

Artykuł główny

Penetration testing (PT), also known as pen testing, is the process of testing a computer system, network or web application to find vulnerabilities that an attacker could exploit. The main goal of penetration testing is to identify and exploit vulnerabilities in order to assess the security of the system. Penetration testers use a variety of methods, including manual testing and using automated tools, to attempt to exploit vulnerabilities. If vulnerabilities are found, the tester will report them to the system owner so that they can be fixed. Penetration testing can also be used to test the security of systems that are already in use. There are a variety of tools and techniques that can be used for penetration testing. Some of the most common tools include: - Network scanning tools, such as Nmap, which can be used to scan networks for vulnerabilities. - Vulnerability scanning tools, such as Nessus, which can be used to scan systems for known vulnerabilities. - Web application scanning tools, such as Burp Suite, which can be used to scan web applications for vulnerabilities. - Exploit tools, such as Metasploit, which can be used to exploit vulnerabilities. - Password cracking tools, such as John the Ripper, which can be used to crack passwords. - Wireless scanning tools, such as Kismet, which can be used to scan for wireless networks and vulnerabilities. - Forensics tools, such as EnCase, which can be used to examine systems for evidence of attacks. Penetration testing can be used to assess the security of a variety of systems, including: - Computer systems - Networks - Web applications - Wireless networks - Mobile devices

Zajawki artykułów

Kradzież danych i cyberprzestępczość to zagrożenie dla biznesu w Polsce. Według raportu firm...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa to proces, który ma na celu zbadanie i ocenę zgodności systemu informatyc...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zalety to s...

czytaj dalej

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Ce...

czytaj dalej

Hosting w chmurze (ang. cloud hosting) to rodzaj usługi informatycznej, polegającej na udostępn...

czytaj dalej

Serwer VPS to nic innego jak wirtualny serwer, który można dowolnie konfigurować. Jest to rozwi...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego taiego jak php czy nodejs w kontekście tematyki serwerów Li...

czytaj dalej

Penetration testing (PT), also known as pen testing, is the process of testing a computer system,...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zaletą jes...

czytaj dalej

Serwery w chmurze to środowisko, które zachwala wybór. Jego zalety to skalowalność usług ora...

czytaj dalej

Backup danych to proces kopiowania istotnych plików lub folderów na inny nośnik, np. dysk tward...

czytaj dalej

Serwer w chmurze to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność. Jego zalety to prz...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
backupserwer.pl pobud-app.pl szemkel.pl bitstreamsoftware.pl pobud-app.pl